December 6, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ตรวจสภาพรถตู้ข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

สาขาวิชาช่างยนต์ร่วมกับขนส่งจังหวัดสมุทรสาครตรวจสภาพรถตู้ข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

read more
“ตรวจเข้มข้น”  รถโดยสารสาธารณะ และคนขับ ทุกคน ทุกคัน ทุกเส้นทาง ทุกสถานี

 สาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรถตู้โดยสาร ถนนสรศักดิ์ ข้างวิทยาลัยเทคนิคสม...

read more