กันยายน 22, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1
-ประกาศรายละเอียด และค่าใช้จ่าย
– -รายชื่อระดับ ปวช. (รอบโควตา)
– รายชื่อระดับ ปวส. (รอบโควตา)

https://drive.google.com/…/1lKGw5Lgd8VE-MrrxZ…/view…

📍 คู่มือการสมัครเรียน (ประกอบการสมัครออนไลน์)
❤️วันสอบสัมภาษณ์ ให้มาเฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อเท่านั้น (ไม่ต้องพาผู้ปกครองมาในวันสอบสัมภาษณ์)

❤️ เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ คือ ใบสมัครออนไลน์ ที่ปริ้นจากเว็บไซต์ https://admission.vec.go.th/web/Login.htm?mode=index