เมษายน 21, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2-3-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2566
“วันวิสาขบูชา 2566” ตรงกับวันไหน ราชการ-ธนาคารหยุดไหม พร้อมเปิดประวัติ-ความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

“วันวิสาขบูชา” ในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการ ทำให้ในเดือนมิถุนายนนี้ มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน นั่นคือ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน, วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน และ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน ถือเป็นวันหยุดชดเชยราชการและธนาคาร

สำหรับ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน

ในปีนี้ตรงกับวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนเจ็ด หรือวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นการนับตามเกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย ที่ปีนี้เป็นปีอธิกมาศ (เดือนแปดสองหน) ดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงเลื่อนไป 1 เดือน จากเดิมที่หลายคนอาจคุ้นหูกันว่าวันวิสาขบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

อย่างไรก็ตามนับได้ว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมากว่า 2,500 ปีแล้ว ในห้วงระยะเวลาที่ต่างกันคือ ครั้งแรก เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และ พระนาง สิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา

ครั้งที่สอง เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ออกทรงผนวชได้ 6 ปี พระชนมายุ 35 พรรษา ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ประเทศมคธปัจจุบันคือที่ตั้งพุทธคยา

ครั้งที่สาม เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ ปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา ณ เมืองกุสินารา

เหตุการณ์สำคัญทั้งสามประการนี้ เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน ทางจันทรคติ ซึ่งนับวันขึ้นแรม ตามวิถีการโคจรของดวงจันทร์ เป็นหลักในการกำหนดวัน เดือน และปี ซึ่งยังคงใช้กันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ ควบคู่กันไปกับการกำหนดวัน เดือน และปีทางสุริยคติ ซึ่งเป็นไปตามวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ยังไม่เคยมีกับผู้ใดมาก่อน

กิจกรรมในวันสำคัญนี้
สำหรับกิจกรรมในวันวิสาขบูชานี้ เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธจะนิยมมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยจะทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

  • เข้าวัดบำเพ็ญกุศล
  • ถือศีล
  • ฟังธรรม
  • ปล่อยนกปล่อยปลา
  • เวียนเทียน

ขอบคุณข้อมูลจาก :  https://www.pptvhd36.com/