เมษายน 21, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพโดย การสัมภาษณ์ ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพโดย การสัมภาษณ์ ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี📍 🔹ระดับ ปวช. วันที่ 16 ม�...

read more