กันยายน 22, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงคืเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. คู่มือสำหรับ ครูอาชีวศึกษา แล...

read more