ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัิติการ ๔ ชั้น ขนาด ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัิติการ ๔ ชั้น ขนาด ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก...

read more