August 19, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
การอบรมจัดทำคลังความรู้ (KM)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดอบรม การจัดทำคลังความรู้หน่วยงาน(KM) เพื่อปรับปรุง Website ของหน่วยงานและวิทยาลัยฯ  ณ ห้อง Smart Class Room อ...

read more
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. จำหน่ายคู่มือการรับสมัคร 1 ก.พ. 2562 รับสมัครระหว่า...

read more