พฤศจิกายน 28, 2020
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ท่านสุทธิพงษ์   จุลเจริญ   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

ท่านสุทธิพงษ์   จุลเจริญ    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ณ The Station ...

read more
อ.สุนันทา พลโภชน์  ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

“ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัยกับอาชีวะอาสา” อ.สุนันทา พลโภชน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู...

read more
ท่านประเวศ คำหงส์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สอศ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ท่านประเวศ คำหงส์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สอศ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ณ The Station ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สม...

read more