August 19, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น แก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม ในสถานศึกษา

อบรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น แก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม ในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 15- 16 พ.ย.61  ณ ห้องประชุม...

read more