December 6, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายกนกศักดิ์  มุธิโต รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ  นายเสถียร   อุตวัต   ในการเข้าร้ับตำแหน่งผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

Leave a Reply