กันยายน 22, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b1
💥 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 💥
เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับ ปวช. ปวส. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และ ระดับปริญญาตรี
🔹️ จำหน่ายคู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ณ ห้องประชาสัมพันธ์)
วันที่ 6 ก.พ. – 8 มี.ค. 66
🔹 ️เปิดรับสมัคร (สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร)

วันที่ 4 – 8 มี.ค. 2566

❤️ ให้นักเรียนสมัครออนไลน์ พร้อมปริ้นเอกสารการสมัครออกมาเพื่อยื่นให้กับทางวิทยาลัยฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://admission.vec.go.th/web/Login.htm?mode=index

📍 คู่มือการสมัครเรียน (ประกอบการสมัครออนไลน์) https://admission.vec.go.th/web/doc_admission_student.pdf