กันยายน 22, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%84
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
     – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
     – สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง)
จำหน่ายคู่มือเข้าศึกษาต่อ วันที่ 9 ม.ค. – 15 มี.ค. 66 (จันทร์-ศุกร์)
(ณ ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มหาชัย )
 พร้อมสมัครออนไลน์ได้เลยที่ เว็บไซต์  https://admission.vec.go.th/web/Login.htm?mode=index
รับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 11 – 15 มี.ค. 66 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
***ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์***

รายละเอียดการรับสมัคร  https://drive.google.com/file/d/1yHQGPRNdlbySQJJfU-6kNPg57HjqBcMp/view?fbclid=IwAR3TohS4YTrGqL-6KIC_GoGsev2nwoz5IzkL_mo97ee25zjGb5p7sg05VHA

…ติดต่อสอบถามโทร 034-411248