มีนาคม 2, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%84
📣วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (ระบบโควตา)
ประจำปีการศึกษา 2564
🔴ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2563🔴
👉รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1OYSUbrs1oo9MRS7gZvBYcfCTiBe…

Leave a Reply