กันยายน 22, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9a

🔶ลิงค์ลงทะเบียนชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส. 2 รบบปกติ และ ระบบทวิภาคี ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทุกสาขาวิชา ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อชำระเงิน

🪙ดาวน์โหลดพร้อมชำระเงิน  วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม  66

📌ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือ Application ของธนาคารกรุงไทย (krungthai next)

 กดตรงนี้ เอกสารชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

QR CODE เข้าระบบ เพื่อรับเอกสารชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566