เมษายน 21, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5

📣📣รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567📣📣
ระดับ ปวช. คลิกที่ลิ้งค์นี้ >>
https://drive.google.com/file/d/1kNKHAbH8QiH2qLer-zhN4ZSpdAHMVuNU/view?usp=sharing
ระดับ ปวส. คลิกที่ลิ้งค์นี้ >>
https://drive.google.com/file/d/1lLA4mM9GmWKa-JTnajGzGd1PXeu5IY-2/view?usp=sharing
ระดับ ปริญญาตรี คลิกที่ลิ้งค์นี้ >>
https://drive.google.com/file/d/1USr1SU_vq8XUOpa2OFsB6VoqvyHqLWQL/view?usp=sharing

🎉🎉ยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกท่าน🎉🎉