พฤษภาคม 28, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5

💗รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. และ ปวส.ระบบเทียบโอนประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 💗
💗ระดับ ปวช.
https://drive.google.com/file/d/1WwlXNT9m48BHiJ6982NePO5tQzt62H3Y/view?usp=share_link
💗ระดับ ปวส.
https://drive.google.com/file/d/1z6DZe-mznLKqNWgrQB5diplNg4W9QvXN/view?usp=share_link
💗ระดับ ปวส. ระบบเทียบโอนประสบการณ์
https://drive.google.com/file/d/11QXRYD2KmtkqLMhrgQwSVDBuMt8j-d2d/view?usp=share_link