ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad
📌ประกาศเปิดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมระหว่างภาคเรียน 2/2566
✍️ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2566✍️
✍️ ตั้งแต่เวลา 9:00 น -15.30 น. ✍️
🔹รับชำระเงินผ่าน QR code (แบบโอนเท่านั้น)🔹
🔹 ณ ห้องงานกิจกรรม วท.สค (ทั้งมหาชัย+บ้านบ่อ)