มีนาคม 4, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98
🥰รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ (ปวช.) และระดับ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 🥰
สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช. และ ปวส.
วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 8:30 น ถึง 15:30 น.
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมหาชัย
—>> ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่ลิ้งค์
****ขอให้นักเรียน นักศึกษานำ บัตรประจำตัวผู้สมัคร (ใบสีเขียวเล็ก) ที่ทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครออกให้มาด้วย
แต่งกาย โดยชุดนักเรียนให้สุภาพเรียบร้อย ตามแบบกฎระเบียบของโรงเรียนเดิม