เมษายน 21, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%99
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ 

 ติดต่อขอดูรายชื่อได้ที่ครูที่ปรึกษา หรือ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดหน้าห้องงานทะเบียน (มหาชัย)