August 19, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.

จำหน่ายคู่มือการรับสมัคร 1 ก.พ. 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 18 -30 มี.ค. 2562

สอบข้อเขียน 3 เม.ย. 2562

สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 เม.ย. 2562

ประกาศผล 6 เม.ย. 2562 รายงานตัว 6-7 เม.ย. 2562

สอบถามรายละเอียด โทร. 034 411248

Leave a Reply