ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%8a

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 2565

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

ประจำปี ๒๕๖๕ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙๗ รายการ