ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81
                                              ประกาศกำหนดวันและเวลาการลงทะเบียน (ล่าช้า) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566🔶
ปริ้นเอกสารและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 ตุลาคม 2566 เท่านั้น

📌แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี  ทุกสาขาวิชา

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ https://estudent.thaijobjob.com/index.php/SKNTC