ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2

📌ประกาศวิทยาลัยเทคนิศสมุทรสาคร📌
เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
🔹คลิกที่ลิ้งค์ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1kNoBQxxENCBsi-C2ZNGRMSFiyeDAlPJu/view?usp=sharing