เมษายน 21, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99

📣📣กำหนดการสอบซ่อม มาตรฐานวิชาชีพ📣📣
ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคทฤษฎี)
วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (มหาชัย)