มกราคม 31, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว.PA) ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ,
ผอ.สาวิทย์ ญาณภิรัต อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ
นายณรงค์ ไทยทอง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร